Tájékoztató a vagyonadóról

A hagyományainknak megfelelően Ügyfeleink részére tájékoztatót készítettünk a gazdasági jogszabályok legfontosabb, talán mindenkit érdeklő változásáról.

Új közteher kerül bevezetésre 2010. január 1-től, melyre felhívjuk  szíves figyelmüket. Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó, melyet a 2009. évi LXXVIII törvény szabályoz. Javasolom Önöknek a törvény áttanulmányozását, mert abban választ, iránymutatást találnak a témával kapcsolatban felmerülő kérdéseikre.

A tájékoztató azokat az általunk fontosnak tartott információkat tartalmazza, amelyek általános érdeklődésre tarthatnak számot. Még megtehetők 2010. január 1. előtt azok a szükséges intézkedések, amelyek az egyes vagyontárgyak tulajdonjogának rendezése, illetve vagyoni értékű jogának átcsoportosításával lehetővé teszik a legális adóelkerülést.

A TÖRVÉNY ALAPJÁN AZ ADÓ TÁRGYA

Lakóingatlanok, vízi és légi járművek és nagyteljesítményű személygépkocsik, -továbbiakban vagyon – mind a szervezetek (cégek), mind a magánszemélyek tulajdonában.

ADÓ ALANYA

A naptári év első napján fennálló állapot szerinti tulajdonos. Adóalanyok a tulajdonos/ok, és vagyoni értékű jogok birtokosa/ai (pl.: haszonélvező) is.

ADÓMENTESSÉG

A személy körülményeire nyújtott mentesség alapján az életvitelszerűen is lakóhelyül szolgáló lakás után nincs adófizetési kötelezettség, ha a lakóingatlan év elejei forgalmi értéke nem éri el a 30 Mo forintot.

Az egyéb mentességek felsorolása a törvényből kiolvasható.

Szervezetekre vonatkozó mentesség: Magyar Állam, Önkormányzatok (azok társulásai), kisebbségi Önkormányzatok, Költségvetési szerv, Egyház, NATO, és Nemzetközi szerződés által mentesnek minősítettek.

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, VÁLTOZÁSA, MEGSZŰNÉSE

Az adókötelezettség 2010. január 1-ét követően és a vagyon megszerzését követő minden év első napján keletkezik. Minden változást a következő év első napján kell figyelembe venni, kötelezettség megszűnését pedig a változás bekövetkezés évének utolsó napján kell megszűntnek tekinteni.

BEVALLÁSBENYÚJTÁSIKÖTELEZETTSÉG

Bevallást kell benyújtani minden esetben, ha a vagyon számított adómértéke meghaladja a törvény által előírt mentességi mértéket.

A LAKÓINGATLANOK ADÓJA

melynek tárgya: a lakóingatlan, épület, épületrész, lakás, üdülő, kiegészítő helység, a hozzá tartozó telekhányaddal.

ADÓFELFÜGGESZTÉS

A 62. életévét betöltött, rokkant, kiskorú adófizetési felfüggesztést kérhet, amit eladáskor, örökléskor illetve nagykorúság elérésekor köteles megfizetni. (Ekkor maximum 12 havi egyenlő részletű törlesztést kérhető.)

Regisztrált álláskereső is kérhet felfüggesztést egy lakóingatlanra, ha nincs más lakóingatlanon 25%-ot meghaladó tulajdonrésze.

ADÓ ALAPJA

Az adó alapja a lakóingatlannak az adóév első napján fennálló forgalmi értéke a hitelek figyelembe vétele nélkül (amennyiért el lehetne adni).

A törvény az adóalap meghatározásához, segédletként megadja a számított érték meghatározásának módját: a lakóingatlan hasznos alapterülete szorozva az adott település átlag négyzetméter értékével, melyet korrigál az adott lakóingatlan fekvésére, komfort fokozatára, stb.; jellemző értékkel.

Figyelem!

A Tájékoztató alján ajánlott adó kalkulátor minden esetben a forgalmi értékre számolja a fizetendő adót, amennyiben a forgalmi értéket megadjuk! A kalkulátor a törvény szerinti számított adóértéket adja meg, több korrekciós tényező figyelembevételével, ha nem adjuk meg a forgalmi értéket.

A két adóérték jelentős eltérést mutat!

ADÓ MÉRTÉKE

Az adó évi mértéke az adóalap 30 millió forintot meg nem haladó része után 0,25%, a 30 millió forint feletti, de 50 millió forintot meg nem haladó része után 0,35%, az adóalap fennmaradó része után 0,5%.

ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS MENTESSÉG

Harmadik, vagy annál több eltartott gyermek után 15-15% kedvezmény gyermekenként, legfeljebb 100 millió forint adóalapig.

Tényleges lakóhelyül szolgáló lakóingatlan után 30 millió forint adóalapig, második lakóingatlan tulajdonnál 15 millió forint adóalapig adómentesség, harmadik lakóingatlantól kezdve minden lakóingatlan adóköteles.

A 62. életévét betöltött, vagy rokkant magánszemély 50 millió forint adóalapot meg nem haladó lakóingatlan alapjából 10 millió forintot kedvezményként érvényesíthet korlátozott jövedelmi viszonyok mellett.

Levonható a fizetendő adóból az adóévben befizetett helyi adó teljes összege, és a felújítások egy részének költsége.

A VÍZI ÉS LÉGI JÁRMŰVEK ADÓJA

Vitorlás vízi jármű esetén a vitorlafelület négyzetméterenként 2.000.- Ft-tal adózik, a gyártástól számított 10 éven belül, az ezt követő 11 évben 1.000.- Ft-tal adózik, 22 év felett 500.- Ft a négyzetméterenkénti adó.

Nem vitorlás vízi járművek adóalapja a kilowattonkénti teljesítmény, melyet a gyártástól számított első 5 évben 300.- Ft-tal kell szorozni az adó számításánál, következő 5 évben 250.- Ft, további 5 évben 200.- Ft, majd a 16 év feletti jármű esetében a szorzószám 150.- Ft.

Légi járművek esetében az adóalap minden megkezdett un. legnagyobb felszálló tömeg 100 kg-ja.

Motoros légi jármű esetén a gyártást követő 5 évi az adóalap 8.000.- Ft-tal történő szorzása adja az adó mértéket. Ez az érték 5 évenként csökken 1.000.- Ft-tal. A gyártási évet  követő 16 év után a szorzószám 5.000.- Ft.

Nem motoros légi jármű esetén azonos az adó alap, de az azonos időintervallumokhoz tartozó értékek feleződnek a motoros légi járműveknél alkalmazott számításhoz képest.

A NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SZEMÉLYGÉPKOCSIK ADÓJA

Az adó alapja a személygépjármű kilowattban kifejezett teljesítménye.

Kizárólag a 125 kilowatt /170 LE/ feletti teljesítményű személygépkocsik esetében áll fenn az adó kötelezettség.

Az adó mértéke 125 KW – 175 KW teljesítményig a gépjármű Önkormányzati adójának (továbbiakban ÖA) 2-szerese, 175 KW – 200 KW teljesítményig az ÖA 2,5-szerese, 200 KW teljesítmény felett az ÖA 3-szorosa.

A fent hivatkozott ÖA számítás módja:

– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Levonható az adóból a befizetett önkormányzati adó és az elektromos, valamint hibrid meghajtású személygépkocsit adójának 50%-a.

Ingatlanadó-kalkulátor:

http://ingatlanmenedzser.hu/ingatlankalkulator.aspx

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .